CDIC 2023

[PR] วีเอ็มแวร์ นำเสนอวิสัยทัศน์ในโลกของการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่หลากหลาย

Credit: VMware

ที่งาน VMworld® 2017 วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ได้ประกาศกลยุทธ์คลาวด์ล่าสุด พร้อมเผยระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ของบริษัท รวมถึงประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

แอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับผู้คน

สำหรับองค์กรธุรกิจในทุกภาคอุตสาหกรรม “แอพพลิเคชั่น” ถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าได้ แต่ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจในประเทศไทยต้องพบกับความท้าทายในการสร้างและจัดการแอพพลิเคชั่นขององค์กรบนคลาวด์ต่างๆ ที่มีหลากหลาย ซับซ้อน และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากขึ้น วีเอ็มแวร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยองค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถสร้างและจัดการแอพพลิเคชั่นขององค์กรบนคลาวด์จากอุปกรณ์ใดหรือจากระบบคลาวด์ใดก็ได้

กลยุทธ์ด้านคลาวด์ของวีเอ็มแวร์

การลดความซับซ้อนและลดความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์คลาวด์ของวีเอ็มแวร์ วิสัยทัศน์ด้านคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ มี 4 ส่วน ประกอบด้วย:

1. ทำให้ระบบคลาวด์ภายในองค์กรง่ายต่อการใช้งาน

2. พาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ๆ

3. ขยายเครือข่ายคลาวด์พาร์ทเนอร์ของวีเอ็มแวร์ (VMware Partner Cloud Network)

4. เปิดตัวบริการคลาวด์ด้านต่างๆ

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว วีเอ็มแวร์ทำให้ระบบคลาวด์ขององค์กร (private cloud) ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยนำเสนอโซลูชั่น VMware Cloud Foundation™ ซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ผนวกความสามารถในการประมวลผล (compute) การจัดเก็บ (storage) และระบบเครือข่าย (networking) รวมทั้งการทำระบบอัตโนมัติ (lifecycle automation) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนอกจากที่จะทำให้ลูกค้าสามารถสร้างคลาวด์ภายในองค์กรได้เร็วที่สุดแล้ว ลูกค้ายังสามารถเลือกใช้งาน VMware Cloud Foundation โดยติดตั้งระบบภายในองค์กร (on-premise) หรือใช้งานในรูปแบบบริการตามการใช้งานจริง (as a service)

นอกจากนี้ วีเอ็มแวร์ยังได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่บนแพลตฟอร์ม VMware Cloud ™ โดยองค์กรธุรกิจสามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ (consistent infrastructure) บนคลาวด์ที่ใช้เทคโนโลยีวีเอ็มแวร์ไม่ว่าจะเป็น Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud และผู้ให้บริการระบบคลาวด์มากกว่า 4,000 รายทั่วโลกที่อยู่ใน VMware Partner Cloud Network ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ VMware cloud ยังทำงานได้บนทุกๆ คลาวด์ (consistent operation) แม้กระทั่งคลาวด์ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีของวีเอ็มแวร์ เช่น Microsoft Azure และ Google Cloud Platform

การที่ VMware Cloud ™ สามารถใช้งานบน AWS ได้ถือเป็นการรวมความสามารถระหว่างโซลูชั่นชั้นนำสำหรับระบบคลาวด์ภายในองค์กร เข้ากับโซลูชั่นชั้นนำสำหรับระบบคลาวด์สาธารณะ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบ hybrid cloud ที่ดีที่สุดได้ โดยถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ และสำหรับการสร้างและเรียกใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ อีกด้วย

ที่สำคัญวีเอ็มแวร์ยังเปิดตัว VMware Cloud Services ™ ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการ, รักษาความปลอดภัย, ตรวจสอบ และทำให้โครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นของระบบคลาวด์ทำงานได้อัตโนมัติโดยสามารถมองเห็นการใช้งานระบบคลาวด์ ค่าใช้จ่าย และการทำงานของเครือข่าย และVMware Cloud Services ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำงานได้ทั้งบนคลาวด์สาธารณะ (public cloud) และระบบภายในองค์กร (on-premise)

โมเดลแบบใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัย

ที่งาน VMworld วีเอ็มแวร์ยังได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการพลิกโฉมระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยเปลี่ยนจากรูปแบบการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปที่ ‘การไล่ล่าภัยคุกคาม’ (chasing bad) ซึ่งเป็นเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร ไปสู่การลดขนาดของพื้นผิวจากการถูกโจมตีลง ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าระบบจะไม่ถูกโจมตี (ensuring good)

โดยวีเอ็มแวร์ได้เปิดตัว VMware AppDefense ™ โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยสุดล้ำที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เนต (SaaS) สำหรับการรักษาความปลอดภัยแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบเสมือนหรือระบบคลาวด์ โซลูชั่นใหม่ใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะของไฮเปอร์ไวเซอร์เพื่อปกป้องแอพพลิเคชั่น AppDefense สามารถดูการใช้งานของทุกแอพพลิเคชั่นในสภาพแวดล้อมของลูกค้า พร้อมด้วยความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองโดยอัตโนมัติเมื่อแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นถูกโจมตีหรือถูกบุกรุก

###

เกี่ยวกับ VMware Cloud

VMware Cloud™ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงเรียกใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ โดยสามารถใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในขณะที่ระบบปฏิบัติการยังทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบไอทีทั้งหมดจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ VMware Cloud มีซอฟต์แวร์พื้นฐานสำคัญซึ่งช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมทั้งในศูนย์ข้อมูลและคลาวด์สาธารณะ/รวมถึงเมื่อเช่าใช้บริการคลาวด์ (managed clouds)  VMware Cloud มอบสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น แอพพลิเคชั่นแบบ custom-built, แอพพลิเคชั่นแบบ packaged, virtualized, cloud-native และ SaaS โดย VMware Cloud สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสร้าง ทดสอบและใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านการผลิตต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจากระบบนิเวศน์ของพาร์ทเนอร์

เกี่ยวกับวีเอ็มแวร์

วีเอ็มแวร์ คือผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ ซึ่งช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถพลิกโฉมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว โดยช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ดีฟาย สำหรับการดำเนินธุรกิจและการจัดการด้านไอที ด้วยโซลูชั่น VMware Cross-Cloud Architecture™ รวมถึงโซลูชั่นต่างๆ สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ โมบิลิตี้ และซิเคียวริตี้ ในปี 2559 วีเอ็มแวร์มีรายได้ 7.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ พาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย และมีลูกค้ากว่า 500,000 ราย และ 75,000 พาร์ทเนอร์ทั่วโลก


About TechTalkThai PR 2

Check Also

AIS Business ประกาศขับเคลื่อน “Ecosystem Economy” เปิดตัว 5 โซลูชัน ผลักดันความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรม

การทำธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดนั้นถือว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Generative AI (Gen AI) ที่กำลังร้อนแรง Cybersecurity ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ หรือเรื่องวัฒนธรรมการทำงานของคนที่เปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญทั้งสิ้น แต่ด้วยทรัพยากรและเวลาที่จำกัด การจัดการให้ทุกอย่างปกติดีด้วยตัวเองทั้งหมดนั้นอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเกินไปสำหรับหลาย ๆ …

Protected: [สัมภาษณ์พิเศษ] GrowPro ผนึกกำลัง Ridge Security ยกระดับบริการ “Automated Penetration Testing” ที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI

There is no excerpt because this is a protected post.