True IDC ผ่านมาตรฐาน TCOS ระดับ Gold จากสถาบัน Uptime ย้ำภาพผู้นำด้านบริการ Data Center หนึ่งเดียวในไทยและอินโดไชน่า

หลังจากเปิดให้บริการ Data Center แห่งใหม่ในเขตกรุงเทพฯ ตะวันออกมากว่า 5 ปี True IDC East Bangna ยังคงพัฒนาการให้บริการ Data Center และ Co-location แก่องค์กรธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง การันตีด้วยมาตรฐาน Tier III Certification of Operational Sustainability (TCOS) ที่ล่าสุดได้ยกระดับจาก Silver ไปสู่ Gold ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการจัดการและดูแล Data Center จากสถาบัน Uptime เป็นที่เรียบร้อย นับเป็น Data Center แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอินโดไชน่าที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว

“มาตรฐาน TCOS ระดับ Gold ของสถาบัน Uptime เป็นตัวชี้วัดว่า Data Center ของ True IDC ก็อยู่ในระดับ World Class เช่นกันผู้ใช้บริการ Data Center และ Co-location สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการจัดการและดูแลระบบ Data Center รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและมั่นคงปลอดภัย” – คุณเสน่ห์ ผิวรัตนกุล Head of Operations จาก True IDC กล่าว

การันตีคุณภาพและประสิทธิภาพของ Data Center ด้วยมาตรฐานจากสถาบัน Uptime

Uptime Institute คือสถาบันอิสระที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีหน้าที่หลัก คือ การให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือการสร้างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการ Data Center ขององค์กรธุรกิจ

True IDC East Bangna ถูกออกแบบและพัฒนาโดยยึดความทันสมัย ความมั่นคงปลอดภัย และความเสถียรเป็นสำคัญ โดยตั้งเป้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาบัน Uptime จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการจะได้รับประสบการณ์ด้าน Data Center และ Co-location ทัดเทียมกับที่ได้จากผู้ให้บริการ Data Center ระดับโลก

ปัจจุบันนี้ True IDC East Bangna คือหนึ่งในศูนย์ Data Center มาตรฐานระดับโลก โดยผ่านการรับรองจากสถาบัน Uptime ถึง 3 มาตรฐานด้วยกัน ได้แก่

 • Tier III Certification of Design Documents (TCDD): รับรองการออกแบบด้านโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมของ Data Center
 • Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF): รับรองการก่อสร้าง Data Center ถูกต้อง เป็นไปตามโครงสร้างวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้
 • Tier III Certification of Operational Sustainability (TCOS): รับรองการจัดการและดูแล Data Center ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ Data Center Operations มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

Data Center แห่งแรกแห่งเดียวในไทยและอินโดไชน่าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TCOS ระดับ Gold

การขอรับรองมาตรฐาน TCOS จำเป็นต้องผ่านการประเมินด้านการจัดการและดูแล Data Center หลากหลายปัจจัย เช่น Staffing & Organization, Training, Preventive Maintenance, House Keeping, Vendor Management และ Operations ต่างๆ ทั้งระบบการจ่ายไฟ ระบบทำความเย็น ระบบระบายความร้อน ระบบสำรอง ฯลฯ รวมแล้วมากกว่า 100 รายการ เพื่อให้มั่นใจว่า Data Center มีระเบียบ วิธีการ การปฏิบัติงาน และกระบวนการในการจัดการและดูแล Data Center ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปี 2018 True IDC East Bangna เป็น Data Center แห่งแรกในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวในระดับ Silver ตามเกณฑ์การประเมินของสถาบัน Uptime (ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มากกว่า 80%)

ด้วยพันธกิจการให้บริการ Data Center และ Cloud แบบครบวงจร ซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลักดันธุรกิจยุคดิจิทัล True IDC ยังคงปรับปรุงและพัฒนาบริการ Data Center ของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดในปี 2023 True IDC East Bangna ได้ผ่านการประเมินในเกณฑ์ที่สูงขึ้นของมาตรฐาน TCOS ส่งผลให้ True IDC East Bangna เป็น Data Center แห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ผ่านมาตรฐาน TCOS ในระดับ Gold ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

“การผ่านมาตรฐาน TCOS ระดับ Gold เป็นการการันตีว่า True IDC ทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการและดูแล Data Center ของสถาบัน Uptime แบบเต็มรูปแบบช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเอาระบบหรือเซิร์ฟเวอร์มาติดตั้งที่ True IDC จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ความสามารถ” — คุณเสน่ห์ให้ความเห็นถึงการผ่านมาตรฐาน TCOS ระดับ Gold

กระจายแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานไปสู่ Data Center แห่งอื่นๆยกระดับแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทุก Data Center ทั้งในและต่างประเทศ

ไม่เพียงแต่ True IDC East Bangna เท่านั้น Data Center แห่งอื่นของ True IDC ทั้งในและต่างประเทศก็ดำเนินงานและให้บริการตามมาตรฐาน TCOS ของสถาบัน Uptime ไปเช่นเดียวกัน ทั้งในเรื่องการฝึกฝนอบรมเจ้าหน้าที่ กระบวนการ และการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุก Data Center ของ True IDC จะได้รับการจัดการและดูแลด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดแบบเดียวกันทั้งหมด พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 7/24 และเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการ Data Center และ Cloud ที่เพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิทัล True IDC จึงได้เดินหน้าขยาย Data Center ตามโซนให้บริการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยทุก Data Center นั้นจะมีการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงาน ที่ต้องผ่านมาตรฐาน Tier III จากสถาบัน Uptime ทั้งสิ้น

มาตรฐานอื่นๆ ที่ Data Center ของ True IDC ผ่านการรับรอง

 • ISO/IEC 20000-1 – IT Service Management
 • ISO 22301 – Business Continuity Management
 • ISO/IEC 27001 – Information Security Management Systems
 • ISO 27799 – Health informatics
 • ISO 50001 – Energy Management
 • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
 • Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR)
 • International Standard on Assurance Engagements 3402 (ISAE 3402) – SOC 2 Type II

“ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud และ Data Center อันดับหนึ่งของเมืองไทยเราพยายามอย่างต่อเนื่องในการก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดในยุคดิจิทัลเราพร้อมที่จะจับมือกับลูกค้าเพื่อเดินไปสู่ก้าวที่ไกลกว่าและมุ่งสู่เส้นทางความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยกันตามแนวคิด ‘To the Extra Mile’ ของ True IDC” — คุณเสน่ห์กล่าวปิดท้าย

สนใจใช้บริการ Data Center มาตรฐานระดับโลกของ True IDC สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trueidc.com/th/contact หรือโทร 02-494-8300


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป