ADPT

True IDC จับมือ Tencent เปิดตัว Interactive and AI Enabled Cloud Platform ในประเทศไทย

True IDC ผู้นำด้าน Data Center และระบบ Cloud ร่วมกับ Tencent ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม บริการด้านเนื้อหา และโซลูชันด้านเทคโนโลยี ประกาศเปิดให้บริการ Interactive and AI Enabled Cloud Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ตอบสนองอัจฉริยะระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้ทัดเทียมสากล

คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการของ True IDC ระบุว่า ตลาด Cloud ทั่วโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ในปี 2019 นี้ มูลค่าตลาด Cloud ในไทยจะเพิ่มขึ้นถึง $156.9 ล้าน (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 31.5% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม บริการ Public Cloud ส่วนใหญ่มักอยู่ในต่างประเทศ ส่งผลให้ตลาด Cloud ในไทยยังคงมีช่องว่างสำหรับการให้บริการระบบ Cloud ที่ต้องการการตอบสนองด้วยความเร็วสูง และมีการจัดเก็บ รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูลภายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ True IDC จึงได้จับมือกับ Tencent เพื่อเปิดให้บริการ Interactive and AI Enabled Cloud Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ตอบสนองอัจฉริยะระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดเด่นที่ให้บริการแพลตฟอร์มทางด้าน Artificial Intelligence (AI) โดยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ เพิ่มความเร็วในการตอบสนองและลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการรับส่งข้อมูลไปประมวลผลภายนอกประเทศ ช่วยผลักดันให้มีการใช้บริการระบบ Cloud มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง ได้แก่ รัฐบาล สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ นอกจากนี้ การมีระบบ Cloud ระดับโลกยังช่วยผลักดันการลงทุนจากต่างชาติและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอินโดจีนได้ในที่สุด

คุณ มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Tencent ระบุว่า ที่บริษัทฯ ตัดสินใจจับมือกับ True IDC เพื่อให้บริการ Interactive and AI Enabled Cloud Platform ในไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็ว Cloud Platform ของ Tencent จะเข้ามาช่วยปิดช่องว่างของตลาด Cloud ที่ขาดหายไปในประเทศไทย และเปิดโอกาสให้รัฐบาล สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก รวมไปถึงผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์สามารถพัฒนาบริการใหม่ที่มี AI สนับสนุนและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ขจัดปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเดินหน้าเพื่อทำ Digital Transformation ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในช่วงเริ่มต้นนี้ Interactive and AI Enabled Cloud Platform ของ Tencent จะมาพร้อมกับบริการโซลูชันแบบพร้อมใช้ที่เป็นโซลูชันเชิงลึก (Vertical Solution) ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition), ระบบจัดการการค้าขายอัจฉริยะ (Smart Retail Solution) และระบบ CDN (Content Delivery Network) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการเข้าถึงคอนเทนต์ สำหรับบริการอื่นๆ ของ Tencent ไม่ว่าจะเป็น OCR, Image Recognition และ Voice & Language Recognition จะทยอยนำเข้ามาให้บริการในประเทศไทยในอนาคต

“AI Lab เรามีนักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากกว่า 70 คน และมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า 300 คน ที่สำคัญคือ Tencent ให้บริการทั้งโซเชียล คอนเทนต์ และมีเดียในไทยมานานหลายปีแล้ว ทำให้เราเข้าใจธุรกิจและตลาดในไทยได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่า Interactive and AI Enabled Cloud Platform จะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของหลากหลายองค์กรและหน่วยงานในประเทศไทย” — คุณ มร. ชาง ฟู กล่าวปิดท้าย

Interactive and AI Enabled Cloud Platform พร้อมให้บริการผ่าน True IDC วันนี้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@trueidc.co.th หรือ โทร 02-9980-6611

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] เพิ่มความคล่องตัว สร้างความมั่นคง และเปลี่ยนให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น ผ่านบริการ Fujitsu Work Life Shift

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รูปแบบการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป องค์กรแต่ละแห่งต้องสามารถดำเนินการ อยู่รอด และเติบโตได้ ไม่ว่าโลกรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างรูปแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนทันท่วงที ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความสำเร็จ ซึ่งคุณพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Fujitsu Work Life Shift หนึ่งในบริการสำคัญที่ช่วยให้ฟูจิตสึสามารถปรับตัว รับมือกับความท้าทาย พลิกโฉมการทำงาน ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ วันนี้ฟูจิตสึพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำ Fujitsu Work Life Shift มาสู่องค์กรในประเทศไทย เพื่อร่วมนำพาธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกัน บทความนี้จึงขอสรุปรูปแบบการให้บริการ Fujitsu Work Life Shift เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มองเห็นภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

[Guest Post] ชูธงเทคโนโลยี HPE GreenLake ติดปีก EHR ให้วงการสาธารณสุข

แม้ความท้าทายในแวดวงสาธารณสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานก่อนไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากแนวโน้มด้านประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน และเบาหวาน การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งองค์กรอนามัยโลก คาดการณ์ว่า โลกจะขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขราว 13 ล้านคนภายในปี 2035 หรือค่าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ความมั่นคงด้านการเงินของระบบสาธารณสุขเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกัน