Tag Archives: wp gdpr compliance

พบช่องโหว่ Zero-day บน GDPR Plugin ของ WordPress เสี่ยงถูกเข้าควบคุมไซต์

ทีมนักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยของ WordPress ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ Zero-day บน WP GDPR Compliance Plugin หนึ่งใน Plugin ยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการผ่านข้อกำหนดของ GDPR ซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงไซต์ ติดตั้งสคริปต์ Backdoor และเข้าควบคุมระบบทั้งหมดได้ แนะนำให้ผู้ดูแลระบบรีบอัปเดตแพตช์โดยเร็ว

Read More »