Tag Archives: windows time server

7 ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อ Time Server ให้เหมาะสมกับองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Time Server มาใช้งานนั้น ทางทีมงานมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ควรจะต้องถาม Vendor และผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีประเด็นไหนตกหล่นไป หรือเกิดปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้

Read More »

6 สาเหตุสำคัญ ที่ควรตั้ง Time Server ใช้งานเองภายในองค์กร

Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เป็นระบบหนึ่งที่มักจะถูกลืมในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบหลายๆ ท่านกลับมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญกับองค์กร แต่ในทุกวันนี้เมื่อมีการนำระบบ IT มาใช้งานในการทำธุรกิจมากขึ้น ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบ Time Synchronization นี้จึงกลับมาได้รับความสำคัญและความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้

Read More »