Tag Archives: wavify ntp

3 ข้อแนะนำ สำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS ให้ Time Server ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับการลงทุนระบบ Time Server หรือ Time Synchronization Appliance นั้น การเลือกจุดติดตั้งเสา GPS เพื่อทำการรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียมถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการเลือกจุดติดตั้งเสา GPS มีดังนี้

Read More »

ลดความเสี่ยงให้กับระบบ ERP และ Enterprise Application ด้วย Stratum-1 Time Server

เป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ที่ใช้งานกันตามองค์กรต่างๆ นี้ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยความสามารถที่ทำให้ข้อมูลทางการเงิน, การผลิต และการคลังทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน และสามารถเรียกอ่านข้อมูลต่างๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจสำหรับระดับผู้บริหารในแต่ละองค์กรได้ การลงทุนต่างๆ เพื่อให้ระบบ ERP สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น และ Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยแรกๆ ที่จำเป็นต่อการลงทุน ในบทความนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่า การปรับเวลาของระบบ ERP ให้เที่ยงตรงแม่นยำ มีความสำคัญอย่างไร และจะมาช่วยลดความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง

Read More »

6 สาเหตุสำคัญ ที่ควรตั้ง Time Server ใช้งานเองภายในองค์กร

Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เป็นระบบหนึ่งที่มักจะถูกลืมในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบหลายๆ ท่านกลับมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญกับองค์กร แต่ในทุกวันนี้เมื่อมีการนำระบบ IT มาใช้งานในการทำธุรกิจมากขึ้น ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบ Time Synchronization นี้จึงกลับมาได้รับความสำคัญและความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้

Read More »