Tag Archives: watchguardone

เปลี่ยนสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตน ด้วย AuthPoint Multi-factor Authentication จาก WatchGuard

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ Password เพียงอย่างเดียวในการยืนยันตัวตนนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ Multi-factor Authentication กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องตัวเราจากการถูกปลอมแปลงตัวตน บทความนี้จะมาพูดถึง WatchGuard AuthPoint ที่ช่วยเปลี่ยนสมาร์ตโฟนของเราให้กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-factor Authentication ในราคาเริ่มต้นเพียง 75 บาทต่อเดือนเท่านั้น

Read More »

5 เหตุผล ทำไมธุรกิจ SMB และสถานศึกษาจึงควรเช่าใช้ WatchGuard Firewall

ในยุค Digital Economy นี้ ธุรกิจ SMB หลายแห่งเริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของตน ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นเริ่มตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรไซเบอร์มากขึ้น จากการสำรวจธุรกิจ SMB ชั้นนำกว่า 1,000 รายโดย Ponemon Institute พบว่าในช่วงปี 2018 ที่ผ่านมีบริษัทตกเป็นเหยื่อของการโจมตีไซเบอร์สูงถึง 67% และ 58% ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ Data Breach ในขณะที่ 47% ยอมรับว่า ไม่ทราบว่าจะปกป้องบริษัทจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างไร

Read More »

ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจ SMB เป็นเรื่องง่ายด้วย 3 โซลูชันหลักจาก WatchGuard

โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Economy องค์กรทุกระดับรวมไปถึงธุรกิจ SMB ต่างต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความเร็วในการนำบริการใหม่ออกสู่ตลาด และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ทำให้ธุรกิจ SMB ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยที่มาพร้อมกับการนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things และระบบ Cloud เข้ามาใช้

Read More »