Tag Archives: vmware tanzu app catalog

สรุปงานสัมมนา VMware พลิกเกมส์ด้วย Kubernetes ตอน DevSecOps กับ Modern Apps ที่เพิ่มขึ้น

ในยุคสมัยใหม่การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของ Microservices ถือเป็นเรื่องที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของ Infrastructure ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น On-premise หรือ Cloud นอกจากนี้ยังเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมการทำงานเดิมที่มักแบ่งแยกกันชัดเจน ให้บูรณาการกันมากขึ้นหรือ DevSecOps อย่างไรก็ดีโครงสร้างพื้นฐานในงานดังกล่าวมักมีการอาศัยเทคโนโลยี Container เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ VMware จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์พันเหล่านั้น พร้อมกับนำเสนอโซลูชันที่ช่วยให้การทำ Modernization ของท่านเป็นเรื่องง่ายขึ้น

Read More »

สรุปงานสัมมนาออนไลน์ VMware : พลิกเกมส์ด้วย Kubernetes

การทำ Modernize Application นั้นถูกพูดถึงมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพียงแต่ในทางปฏิบัตินั้นหลายองค์กรยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง เพราะต้องกระทบกับระบบซอฟต์แวร์ไปจนถึงวัฒนธรรมและวิธีการทำงาน อย่างไรก็ดีภายใต้เทคโนโลยีเบื้องหลัง Kubernetes เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ VMware จะมาเปิดเผยโครงสร้างเบื้องหลังของ Tanzu Kubernetes Grid (TKG) อย่างหมดเปลือกว่า จะช่วยผสานการบริหารจัดการแบบเก่าและการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ได้อย่างไร

Read More »