Tag Archives: Venture Builder

[Guest Post] อินทัชเผยวิสัยทัศน์การเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในกลุ่ม

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัชประกาศโครงการ Venture Builder เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการลงทุนในธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital) และการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business) กับสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ 5G และ Emerging Technology รวมทั้งการลงทุนผ่านกองทุนเวนเจอร์แคปปิตอล (Venture Capital Fund) เพื่อนำมาต่อยอดบริการต่างๆ ให้กับธุรกิจของกลุ่มอินทัชที่จะสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

Read More »