Breaking News

TechTalkThai สนับสนุน HR องค์กร เปิดประกาศรับสมัครพนักงานฟรีๆ สำหรับงาน Enterprise IT

เป็นอีกหนึ่งความต้องการที่หลายๆ องค์กรติดต่อทีมงานเข้ามาโดยตลอด วันนี้ทาง TechTalkThai เปิดรับให้ฝ่าย HR จากองค์กรต่างๆ สามารถส่ง Job Description มาเพื่อรับสมัครงานต่างๆ ทางด้าน Enterprise IT ทั้งสำหรับ SI, Distributor, Vendor, Consult และแผนก IT ตามองค์กรต่างๆ ให้ทาง TechTalkThai ช่วยประกาศรับสมัครให้ได้ฟรีๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้

Read More »