Tag Archives: VelvetSweatshop

พบมัลแวร์ใช้เข้าการรหัสแบบเก่าของ Excel หลบเลี่ยงการตรวจจับ

ผู้เชี่ยวชาญจาก Mimecast ได้ออกมาเตือนถึงการพบโทรจัน LimeRAT ที่ได้ใช้การเข้ารหัสใน Excel เวอร์ชันเก่ามาใช้ใหม่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ

Read More »