Tag Archives: university of freiburg

นักวิจัยประสบผลสำเร็จในการใช้ Deep Learning เปลี่ยนวีดีโอธรรมดาให้เลียนแบบผลงานศิลปะระดับโลก

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไฟรบูร์ก ประเทศเยอรมนี (University of Freiburg) ได้เปิดเผยผลงานพัฒนาชิ้นใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวีดีโอปกติให้ออกมามีรูปแบบเทียบเท่าภาพงานศิลปะระดับโลกได้ ด้วยการใช้ Deep Learning

Read More »