Tag Archives: uber campus 2017

[PR] Uber เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยแสดงความสามารถ กับการแข่งขันแผนธุรกิจ UberCAMPUS ครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 23 พฤษภาคม 2560  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Uber ประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “#UberCAMPUS2017” ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมแข่งขันการวางแผนธุรกิจและการลงมือทำจริง โดยใช้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยีมาขยายฐานผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ร่วมขับให้กับ Uber และ UberEATS โดยทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ #TeamEightyThousand (นางสาวนัทธมน ยกย่องสกุล และนายนพดล รัตนวิเศษรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายปวีร์ ธรภาพพิศาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ #TeamUberJackpot (นางสาวธนิสา จูระมงคล นางสาวนีลุบล มโนธรารักษ์ และนางสาวพนิดา เมฆบัณฑูรย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ #TeamAbsolute (นายชวิศา ขรขันฑ์ นางสาวอัญชุกร ฐิติรุ่งเรือง และนางสาวพิมพิกา รุ้งอาภาจรัสกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท …

Read More »

[PR] Uber เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยแสดงความสามารถ กับการแข่งขันแผนธุรกิจ UberCAMPUS ครั้งแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 23 พฤษภาคม 2560  เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Uber ประเทศไทย ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “#UberCAMPUS2017” ที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมแข่งขันการวางแผนธุรกิจและการลงมือทำจริง โดยใช้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยีมาขยายฐานผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ร่วมขับให้กับ Uber และ UberEATS โดยทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ #TeamEightyThousand (นางสาวนัทธมน ยกย่องสกุล และนายนพดล รัตนวิเศษรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายปวีร์ ธรภาพพิศาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ #TeamUberJackpot (นางสาวธนิสา จูระมงคล นางสาวนีลุบล มโนธรารักษ์ และนางสาวพนิดา เมฆบัณฑูรย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ #TeamAbsolute (นายชวิศา ขรขันฑ์ นางสาวอัญชุกร ฐิติรุ่งเรือง และนางสาวพิมพิกา รุ้งอาภาจรัสกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท …

Read More »