Tag Archives: trusted cloud

สมาคมธนาคารไทยแนะ ธนาคารควรใช้บริการ Public Cloud ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย SISH

ด้วยคุณสมบัติการขยายระบบได้อย่างไร้ขีดจำกัด การดูแลรักษาที่ง่าย และการสนับสนุนนักพัฒนาแอพพลิเคชันให้ทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เหล่านี้ทำให้บริการ Public Cloud เป็นที่น่าสนใจของหลายองค์กร ไม้เว้นแม้แต่ธนาคาร

Read More »