Tag Archives: true tech

Core Security บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้วยแนวคิด “Think Like Attackers”

ปัจจุบันนี้ บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นที่การป้องกันภัยคุกคามไม่ให้เข้ามาทำอันตรายระบบเครือข่ายภายใน หลายองค์กรมีการติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยหลายชั้น ไม่ว่าจะเป็น Firewall, IPS, Proxy หรือ Endpoint Protection โดยหวังว่าจะสามารถป้องกันระบบและข้อมูลสำคัญจากแฮ็คเกอร์ได้

Read More »