Tag Archives: Tier III Certification of Design Documents

True IDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน Uptime TCOS รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

หลังจากที่ True IDC เปิดตัว Data Center แห่งใหม่ “True IDC – East Bangna” ที่ถูกออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน TCDD และ TCCF ของสถาบัน Uptime ไปไม่ถึง 1 ปี ล่าสุด Data Center ดังกล่าวผ่านการรับรองมาตรฐาน TCOS ของสถาบันเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็น Data Center แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของ Uptime ครบทั้ง 3 รายการ

Read More »