Tag Archives: the software alliance

BSA เผยผลสำรวจ เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนสูงที่สุด

BSA | The Software Alliance เผยผลสำรวจ “2016 Global Software Survey” พบว่า เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนสูงที่สุด

Read More »