Tag Archives: Thailand Digital Transformation Awards 2021

[Guest Post] สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร B+ จับมือ ETDA เตรียมจัดงาน Thailand Digital Transformation Week 2021 ดันภาคธุรกิจไทยสู่องค์กรดิจิทัล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนิตยสาร Business+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน “Thailand Digital Transformation Week 2021” ความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยสู่การยกระดับนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สู่การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

Read More »