Tag Archives: tenable network security

รู้จักวิธีการปกป้องเครือข่ายให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วย Tenable Network Security ผู้พัฒนา Nessus และเป็นผู้นำด้านระบบ Continuous Monitoring ระดับโลก

ทุกวันนี้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงยังมีอุปกรณ์ใหม่ๆ ในระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายให้ได้นั้นถือเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับทุกธุรกิจในประเทศไทย เพราะภัยคุกคามเหล่านี้มีทั้งความซับซ้อน, ความหลากหลาย แถมยังมีจำนวนมากอีกด้วยแต่ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรนั้นก็คือ องค์กรต้องเห็นให้ได้ก่อนว่าภายในระบบเครือข่ายและภายนอกระบบเครือข่ายนั้นมีอะไรอยู่บ้าง เพื่อให้สามารถวางแผนในการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ Tenable Network Security จึงกลายเป็นตัวเลือกแรกของหลายๆ ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและอุดช่องโหว่ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ให้ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจดังนี้

Read More »