Tag Archives: techtaltk webinar

TechTalk Webinar: Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจาก CAT cyfence

CAT cyfence ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไอทีชั้นนำของไทย ร่วมกับ TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจด้านการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Web Security 101 รู้จักภัยคุกคามและวิธีปกป้องเว็บแอปพลิเคชันเบื้องต้น” โดย CAT cyfence ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านช่องทาง TechTalk Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »