Tag Archives: tech writer job

TechTalkThai รับสมัคร Tech Writer ทำงานจากบ้าน

เพื่อตอบรับการเติบโตของ TechTalkThai ที่ต้องการจะขยายข่าวสารและบริการต่างๆ ให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมต่อตลาด Enterprise IT ในประเทศไทยให้มากขึ้น ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอประกาศรับสมัครนักเขียนทางสาย Network และ Systems สำหรับองค์กรเพิ่มเติม โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

Read More »