Tag Archives: TCS

[Guest Post] AIS จับมือ ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส (TCS) นำศักยภาพ 5G เชื่อมต่อเทคโนโลยี IoT สู่ขุมพลังโซลูชันส์ใหม่สุดล้ำเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมไทย ตอกย้ำเป้าหมายยกระดับขีดความสามารถภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

การเสริมศักยภาพการทำงานของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอัจฉริยะด้วยเครือข่าย 5G ยังคงเป็นเป้าหมายการทำงานของ AIS อย่างต่อเนื่อง ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของโรงงานอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงงานชั้นนำของโลก ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลายกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูประเทศ ดึงดูดการลงทุนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพใหญ่ โดยล่าสุดได้จับมือกับ “ทาทา คอนซัลแตนซี่ เซอร์วิส” (TCS) ที่ปรึกษาและให้บริการไอทีสำหรับภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ ร่วมกันพัฒนาโซลูชันส์ IoT ที่ทำงานบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ตอบโจทย์ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมโรงงาน ทั้งโซลูชันส์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ, โซลูชันส์ digital twin, โซลูชันส์เพื่อการจัดการพลังงาน, โซลูชันส์สำหรับการเสริมความปลอดภัยสำหรับพนักงาน หรือแม้แต่โซลูชันส์บริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อช่วยทำให้โรงงานและภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความต่อเนื่องของการผลิต 

Read More »