Tag Archives: symantec blue coat

Symantec เตรียมเข้าซื้อกิจการ Blue Coat ที่มูลค่า 162,750 ล้านบาท

Symantec ได้ออกมาประกาศถึงการตกลงเข้าซื้อกิจการของ Blue Coat ด้วยมูลค่าประมาณ 4,650 ล้านเหรียญ หรือราวๆ 162,750 ล้านบาท โดยคาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 นี้ และ Greg Clarck ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Blue Coat จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ของ Symantec หลังการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นลง

Read More »