Tag Archives: suicide

[PR] Facebook เปิดส่วนการใช้งานใหม่ป้องกันการฆ่าตัวตาย เนื่องในเดือนแห่งการป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

เนื่องในเดือนแห่งการป้องกันการฆ่าตัวตาย Facebook จะเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับข้อมูลจากกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ และเครื่องมือป้องกันการฆ่าตัวตาย ผ่านโฆษณาบนฟีดข่าว ตลอดเดือนกันยายนนี้ Facebook พร้อมเปิดส่วนการใช้งานใหม่ในศูนย์ความปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย และความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นออนไลน์ ช่วยเหลือเพื่อนที่มีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตาย หรือเข้าถึงข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆ หากพวกเขากำลังประสบปัญหาที่ยากลำบาก

Read More »