Tag Archives: successfactors emplyee central

SAP เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าใช้งาน HANA เพิ่มขึ้นกว่า 500 รายในไตรมาสที่ผ่านมา

SAP บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่จากยุโรป รายงานผลประกอบการทางด้าน Cloud Software ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์ Brexit ในยุโรป

Read More »