Tag Archives: ssc2015

แคสเปอร์สกี้ แลป ชูโปรแกรมหนุนสตาร์ทอัพ โครงการประกวด “Security Startup Challenge” สำหรับคนไอทีรุ่นใหม่ [Official News]

  แคสเปอร์สกี้ แลป ประกาศโครงการใหม่ล่าสุด Security Startup Challenge (SSC) แนวคิดริเริ่มใหม่เพื่อเสาะหาผู้มีความสามารถพิเศษในวงการซิเคียวริตี้ บริหารจัดการโดย Kaspersky Academy ร่วมกับ Mangrove Capital Partners และ ABRT Venture Fund โดย Kaspersky Academy จะให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ” (Startup) เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ และอุตสาหกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลก

Read More »