Tag Archives: spring framework

เตือนช่องโหว่บน Spring Framework เสี่ยงถูกโจมตีแบบ Remote Code Execution

นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Pivotal เจ้าของ Spring Framework ออกมาแจ้งเตือนถึงช่องโหว่ใหม่ที่เพิ่งค้นพบรวม 3 รายการ โดยหนึ่งในนั้นเป็นช่องโหว่ Remote Code Execution ความรุนแรงระดับสูงซึ่งช่วยให้แฮ็กเกอร์ลอบรันโค้ดบนแอปพลิเคชันที่ใช้ Framework ดังกล่าวจากระยะไกลได้

Read More »