Breaking News

ผู้ร้ายหลอกล่อเหยื่อโดยอ้างตัวเป็นอีเมลที่ส่งมาจากปริ้นเตอร์หรือสแกนเนอร์

นักวิจัยจาก Barracuda ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยได้สังเกตเห็นถึงการโจมตีในช่วงเดือนปลายพฤจิกายนที่ผ่านมา โดยพบการปลอมแปลงอีเมลว่าส่งมาจากปริ้นเตอร์หรือสแกนเนอร์เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เปิดเอกสารแนบที่มีอันตราย อีกทั้งยังสามารถหลบซ่อนจากการตรวจจับและได้รับการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสมผ่านทาง Backdoor ไปยังเครื่องเหยื่อได้ด้วย

Read More »