Tag Archives: sophisticated malware

5 คำแนะนำสำหรับปกป้ององค์กรจากมัลแวร์ยุคใหม่

มัลแวร์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความชาญฉลาด (Sophisticated) และมีเทคนิคในการหลบหลีกการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทำให้ยากต่อการตรวจจับและลบออกจากอุปกรณ์ เพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือกับมัลแวร์ยุคใหม่เหล่านี้ Fortinet ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยสมรรถนะสูง ได้ให้คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม 5 ข้อ ดังนี้

Read More »