Tag Archives: softnix data platform

TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Data Scientist และคนทำงานสาย IT ทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "TechTalk Webinar: จัดการกับ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย End to End Data Lake on Hadoop โดย Softnix Data Platform" เพื่อเรียนรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจในการเริ่มต้นทำโครงการด้าน Big Data และแนวคิด Data Lake ที่จะนำมาใช้จัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาล ด้วยการใช้ Open Source Software ชื่อดังอย่าง Hadoop ที่ถูกนำมาปรับให้ภาคธุรกิจองค์กรพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดายโดย Softnix Data Platform ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

Softnix Logger ตัวจัดเก็บ Log ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560

พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ. 2560 ที่เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ให้บริการการเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อถือเป็นกฏหมายฉบับหนึ่งประชาชนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะถือเป็นหน้าที่และมีบทปรับอีกด้วย อนึ่งเป็นโอกาสอันดีของทางทีมงาน TechTalkThai ที่ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงาน Softnix เราจึงได้ศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ Softnix Logger ว่าสามารถตอบโจทย์ พรบ. 2560 ได้อย่างไร อ้างอิงตามข้อกฏหมายและมาตรฐานจาก Nectec พร้อมๆ กัน

Read More »

8 ข้อแนะนำ ประยุกต์ระบบ Log Management สู่การทำ Threat Detection และ Incident Response

ที่ผ่านมานั้นระบบ SIEM ได้รับความนิยมสูงและเข้ามาเติมเต็มระบบ Log Management อยู่ระยะหนึ่ง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ด้วยปริมาณข้อมูล Log ภายในองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ SIEM ที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามปริมาณข้อมูลไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับเหล่าองค์กรได้อีกต่อไป การนำ Log Management มาใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Threat Detection และ Incident Response เพิ่มเติมจึงกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ Softnix ในฐานะของผู้ผลิตระบบ Log Management และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงได้ทำการศึกษาแนวทางเหล่านี้และนำมาสรุปให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันดังนี้

Read More »