Tag Archives: softnix data platform for log analytics

8 ข้อแนะนำ ประยุกต์ระบบ Log Management สู่การทำ Threat Detection และ Incident Response

ที่ผ่านมานั้นระบบ SIEM ได้รับความนิยมสูงและเข้ามาเติมเต็มระบบ Log Management อยู่ระยะหนึ่ง แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ด้วยปริมาณข้อมูล Log ภายในองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ SIEM ที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามปริมาณข้อมูลไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับเหล่าองค์กรได้อีกต่อไป การนำ Log Management มาใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Threat Detection และ Incident Response เพิ่มเติมจึงกลายมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ Softnix ในฐานะของผู้ผลิตระบบ Log Management และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงได้ทำการศึกษาแนวทางเหล่านี้และนำมาสรุปให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้กันดังนี้

Read More »