Tag Archives: SmartScreen API

Microsoft นำเทคโนโลยี Anti-Phishing ให้ใช้งานผ่าน Chrome Extension

Microsoft ได้ออก Chrome Extension ที่ชื่อ ‘Windows Defender Browser Protection’ ซึ่งภายในมีเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการล่อลวงผู้ใช้งานเข้าเพจอันตรายด้วยการแสดงผลหน้าเพจเป็นสีแดงเมื่อกำลังเข้าสู่ลิ้งก์ที่ไม่น่าวางใจ

Read More »