Tag Archives: Smart Link

[Guest Post] 3 พันธมิตรร่วมพลิกโฉมเกษตรชุมชนสู่ Smart Farming เกษตรอัจฉริยะไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.) ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก ร่วมกับ บริษัท พี.ที.เอ็น.อินโนเวชั่น จำกัด และสหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด ผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ดึงโซลูชันไอโอทีครบวงจรผ่านอุปกรณ์ไฮเทคและโครงข่ายสัญญาณ มาขับเคลื่อนเกษตรชุมชนอัจฉริยะ (Smart Farming) ต่อยอดฟาร์มเห็ดไทยสู่ครัวโลก

Read More »