Breaking News

โจรใช้ช่องโหว่ในโปรโตคอล SS7 ขโมยเงินจากบัญชีที่ใช้ 2-Factor Authentication

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกิดเหตุโจรใช้จุดอ่อนในโปรโตคอล Signalling System No.7 (SS7) ที่มีมาตรการความปลอดภัยที่หละหลวมในการ redirect ข้อความรหัส OTP จากธนาคารไปยังเบอร์ของคนร้าย เพื่อเปิดการใช้งานการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น

Read More »