Tag Archives: services f1

รู้จักกับโซลูชัน Cloud-based ITSM สัญชาติไทย ‘Services F1’ ราคาน่าคบ จบทุก Requirement

สาเหตุหนึ่งที่พนักงานในองค์กรอาจเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานก็คือกระบวนการที่ล้าช้า ตรวจสอบไม่ได้ และมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากกระบวนการต่างๆต้องใช้คนเพื่อติดต่อประสานงาน ติดตามและนำส่งงาน ซึ่งแม้ปัญหานี้อาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่หากลองพิจารณาให้ดีจะพบว่า การไร้ซึ่งกระบวนการที่ดีย่อมทำให้องค์กรเกิดสภาวะไม่คล่องตัว ซึ่งบั่นทอนทั้งภาพรวมของทางธุรกิจและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้คิดค้นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการในกลุ่มของ IT หรือ ITSM (IT Service management) เพื่อกำกับให้องค์กรสามารถให้บริการทาง IT แก่ผู้ใช้งานหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอน ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทำให้งานบริการทางด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าที่เคย โดยทีมงาน TechTalkThai ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโซลูชัน ‘Services F1’ ที่เป็น Cloud-based ITSM สัญชาติไทย นอกจากราคาจะจับต้องได้ตั้งแต่ระดับธุรกิจขนาดเล็กแล้ว แต่เรายังพบว่าโซลูชันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริการทางไอทีอีกด้วย

Read More »