Breaking News

เปลี่ยนสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตน ด้วย AuthPoint Multi-factor Authentication จาก WatchGuard

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ Password เพียงอย่างเดียวในการยืนยันตัวตนนั้นไม่มั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป การพิสูจน์ตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ Multi-factor Authentication กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องตัวเราจากการถูกปลอมแปลงตัวตน บทความนี้จะมาพูดถึง WatchGuard AuthPoint ที่ช่วยเปลี่ยนสมาร์ตโฟนของเราให้กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการพิสูจน์ตัวตนแบบ Multi-factor Authentication ในราคาเริ่มต้นเพียง 75 บาทต่อเดือนเท่านั้น

Read More »