Tag Archives: sea turtle

Cisco Talos รายงานเตือน DNS Hijacking ผ่านปฏิบัติการ ‘Sea Turtle’

Cisco Talos ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ออกรายงานเตือนเหตุการณ์ DNS Hijacking ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่กำลังดำเนินอยู่ โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถูกขนานนามว่า ‘Sea Turtle’ ที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อมุ่งเน้นการขโมย Credentials อีกทั้งตรวจจับได้ยากผ่านเทคนิคซับซ้อน

Read More »