Tag Archives: sawasdeeshop

[PR] “ClouDee” เทคโนโลยีโทรศัพท์แบบคลาวด์ที่ทำให้ธุรกิจในไทยก้าวล้ำอย่างไร้ขอบเขต เข้าถึงระบบการสื่อสารระดับโลกแบบง่าย ๆ ด้วยระบบทันสมัยไม่ซับซ้อน ง่ายเหมือนสร้างแอคเคาท์อีเมล์

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 27 กรกฎาคม 2559 – “ClouDee” ( คลาวด์ดี ) เป็นผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ซึ่งถูกนำเข้ามาให้บริการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยผู้ให้บริการด้านระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศชั้นนำ “สวัสดีช้อป” ร่วมกับ “โนว์ลาร์ริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์” หนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารระบบคลาวด์ใหญ่สุดของเอเชีย

Read More »