Tag Archives: sap accenture

SAP จับมือ Accenture พัฒนา SAP S/4HANA และเปิดตลาดใหม่ๆ ร่วมกัน

SAP ได้ประกาศความร่วมมือกับ Accenture ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เรือธงของ SAP อย่าง SAP Business Suite 4 SAP HANA หรือที่เรียกย่อๆ กันว่า SAP S/4HANA ซึ่งเป็น Software Platform สำหรับด้านธุรกิจที่ทำงานแบบ In-memory เป็นหลัก เพื่อให้ Accenture เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดตลาดใหม่ๆ ร่วมกับ SAP ต่อเนื่องจากการที่ทั้งสองบริษัทได้ประกาศเปิด Accenture and SAP Business Solutions Group ไปก่อนหน้านี้ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ จะแบ่งกิจกรรมหลักๆ ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

Read More »