Tag Archives: ripple20

พบช่องโหว่ Zero-day ‘Ripple20’ คาดกระทบอุปกรณ์ IoT มากกว่า 100 ล้านตัว

ทีมนักวิจัยจาก JSOF ได้พบกลุ่มช่องโหว่ Zero-day กว่า 19 รายการหรือตั้งชื่อว่า ‘Ripple20’ ซึ่งพบในไลบรารีของ TCP/IP หนึ่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1997 โดยจนถึงปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและประเมินว่าน่าจะมีอุปกรณ์ IoT ได้รับผลกระทบกว่า 100 ล้านชิ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม

Read More »