Tag Archives: reviewer guide

VMware เริ่มปล่อย Reviewer’s Guide สำหรับ VMware Horizon 7 แล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทดสอบและติดตั้ง VMware Horizon 7 นั้น ล่าสุด VMware ได้ปล่อย Reviewer’s Guide แล้ว เอกสารช่วยสอนวิธีติดตั้งและตั้งค่าเพื่อใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

Read More »