Tag Archives: Reserve Bank of India

อินเดียสั่งธนาคารทั่วประเทศ เลิกใช้ Windows XP รันระบบ ATM ภายในมิถุนายน 2019

Reserve Bank of India (RBI) หน่วยงานกำกับดูแลธนาคากลางของประเทศ ออกคำสั่งไปยังธนาคารท้องถิ่นทั่วประเทศที่ยังคงใช้ Windows XP รันระบบ ATM อยู่ ให้อัปเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชันใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2019 มิเช่นนั้นจะโดนมาตรการคว่ำบาตร

Read More »