Tag Archives: red hat virtualization

Red Hat ออก Patch แก้ช่องโหว่ Meltdown และ Spectre บางส่วน ระบุกระทบ CPU ของ IBM ด้วย

Red Hat ประกาศออก Patch แก้ช่องโหว่ Meltdown และ Spectre แล้วบางส่วน เผยเพิ่มเติมกระทบ IBM POWER8, IBM POWER9 และ IBM System z ด้วย แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการอัปเดตทันที

Read More »

Red Hat เปิดตัวโซลูชัน Open Source Hyper-converged Infrastructure สำหรับตลาดองค์กร

ท่ามกลางการเติบโตที่รวดเร็วของตลาด Hyper-converged Infrastructure (HCI) ในที่สุด Red Hat ก็ได้ออกมาประกาศโซลูชัน Open Source HCI เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้งานใน Data Center แห่งอนาคตที่ต้องการความคล่องตัวในการติดตั้งใช้งาน, การดูแลรักษา และการเพิ่มขยายแล้ว โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

Read More »

Red Hat เปิดตัว Red Hat Virtualization 4 เล็กลง เร็วขึ้น รองรับ OpenStack และ Container

อีกทางเลือกของ KVM-based Hypervisor สำหรับองค์กร ที่พร้อมรับได้ทั้ง OpenStack และ Container ในตัว

Read More »