Breaking News

Red Hat เปลี่ยนโลโก้ เรียบหรูขึ้น แต่ยังคงมีวิสัยทัศน์เดิม

Red Hat ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนโลโก้ จากโลโก้เดิมที่ใช้มานานกว่า 25 ปี สู่โลโก้ใหม่ที่เรียบกว่าเดิม เป็นสัญลักษณ์รูปหมวกสีแดงเท่านั้น จากเดิมที่เป็นรูปคนใส่หมวกสีแดง

Read More »