Tag Archives: RAMBleed

นักวิจัยเผยวิธีการโจมตีใหม่ ‘RAMBleed’ ลอบอ่านข้อมูลบนแรมได้

กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Michigan, Graz of Technplogy และมหาวิทยาลัย Adelaide ได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการโจมตีใหม่ที่ชื่อ ‘RAMBleed’ หรือ Rawhammer Attack วิธีการหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาจะทำได้แค่แก้ไขข้อมูลบนแรมแต่ในวันนี้นักวิจัยได้พัฒนาให้ลอบอ่านข้อมูลบนแรมได้แล้ว

Read More »