Tag Archives: prowli

เตือน Prowli Malware แพร่ระบาดไปยัง Servers, Modems และอุปกรณ์ IoT แล้วกว่า 40,000 ชิ้น

GuardiCore ผู้ให้บริการโซลูชัน Breach Detection ชื่อดัง ออกมาแจ้งเตือนถึง Botnet ตัวใหม่ ชื่อว่า Prowli ซึ่งแพร่ระบาดไปยัง Web Servers, Modems และอุปกรณ์ IoT ทั่วโลกไปแล้วกว่า 40,000 เครื่อง เสี่ยงถูกใช้ลอบทำ Cryptocurrency Mining และเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิกของผู้ใช้ไปยังเว็บของแฮ็กเกอร์

Read More »