Tag Archives: private search engine

DuckDuckGo ผู้ให้บริการ Search Engine ที่เน้นเรื่อง Privacy มีผู้ใช้งานต่อวันเกิน 100 ล้านครั้งแล้ว

DuckDuckGo ผู้ให้บริการระบบ Search Engine ที่มีการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเข้มงวด ได้เผยถึงสถิติผู้ใช้งานทำการค้นหาข้อมูลต่อวันเกิน 100 ล้านครั้งแล้ว

Read More »