Tag Archives: print room

[PR] ฟูจิ ซีร็อกซ์ จับมือร่วมกับ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ให้บริการศูนย์พิมพ์งานภายในองค์กรแบบครบวงจร ก้าวสู่งานพิมพ์ยุคดิจิทัล

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดเผยได้รับความร่วมมือจากม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการก่อตั้งศูนย์พิมพ์งานภายในองค์กรเพื่อให้บริการด้านการจัดการเอกสารครบวงจรในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิทัลของฟูจิ ซีร็อกซ์ มาช่วยในการสนับสนุนการทำงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อบริหารงานพิมพ์ทุกประเภทของ  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงประโยชน์สูงสุด และก้าวไปสู่การพิมพ์ในยุคดิจิทัล

Read More »