Tag Archives: presales

AMR Asia เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ตำแหน่ง Senior Presale Engineer และ System Engineer

AMR Asia บริษัท System Integrator ชื่อดังทางด้าน Cloud & Workspace สำหรับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ประกาศรับสมัครพนักงานด้าน IT จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ Senior Presale Engineer และ System Engineer ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Read More »