Tag Archives: premium rate call

นักวิจัยพบช่องโหว่ในการหาเงินจากระบบ Two-Factor Authentication ของ Facebook, Google, Microsoft

บริการ Cloud ชั้นนำโดยทั่วไปนั้นมักจะมีระบบ Two-Factor Authentication ที่สามารถส่งข้อความยืนยันต่างๆ ผ่านทาง SMS ได้ แต่บางบริการนั้นก็เปิดให้มีการโทรเข้าไปตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติแทน และนั่นก็เป็นช่องโหว่ให้ผู้โจมตีสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่เป็น Premium Rate หรือผู้ที่โทรเข้าไปต้องจ่ายค่าบริการในอัตราพิเศษ สร้างเป็นรายได้ให้แก่ผู้โจมตีได้ (คล้ายๆ กับระบบ 1900 บ้านเราครับ)

Read More »